Albert Schweitzer - citati

Albert Schweitzer

Albert Schweitzer (Kayserberg, 14. januar 1875. - Lambarene, Gabon, 4. septembar 1965.), alzaško-njemački liječnik, protestantski teolog, filozof i muzičar.

 

Studirao je teologiju, filozofiju u Strasbourgu, Parizu i Berlinu. Bio je protestantski vikar i docent na protestantskome teološkom fakultetu u Strasbourgu. Istodobno je započeo koncertnu i muzikološku djelatnost za ono vrijeme revolucionarnom monografijom o Johannu Sebastianu Bachu i raspravom o gradnji orgulja.

 

Studirao je i medicinu, a kao liječnik misionar posvetio se karitativnom radu u Francuskoj Ekvatorijalnoj Africi. Od 1913. do 1917. godine izradio je u Lambareneu tropsku bolnicu sa stacionarom za leprozne bolesnike. U prisnoj saradnji s crnačkim stanovništvom liječio je i suzbijao tropske bolesti, prosvjećivao, pomagao, pobijao rasne predrasude i kolonijalizam. Upozorio je na etičku vrijednost liječničkog rada i dao uzoran primjer.

 

Kao kompozitor pridonio je novoj interpretaciji Bachove muzike i inicirao, u gradnji orgulja, tzv. Alzašku reformu - pokret za obnovom tradicionalnih tipova orgulja.

 

Djela - Tajna spasenja i patnje; J. S. Bach, muzičar - pjesnik; Njemačko i francusko umijeće gradnje orgulja; Kultura i etikaPisma iz bolnice.

Memoari - Između vode i prašume

Autobiografska djela - Iz mog djetinjstva i mladenačkog doba; Iz mog života i mišljenja

 

Nobelova nagrada za mir 1952. godine za njegov humanitarni rad.

Ako je ispravno shvaćena, nauka liječi čovjeka od njegove oholosti jer mu pokazuje njegove granice.

Čovjek je ovladao prirodom prije no što je naučio vladati samim sobom.

Čovjek je pametan životinja koji se ponaša kao budala.

Čovjek može napraviti samo ono što može. Ali ako to radi svaki dan, može mirno spavati i nastaviti s time i sutra.

Čovjek ne mora biti anđeo kako bi se svetac.

Čovjek teško može i prepoznat vraga od njegovih raznih maski.

Etika nije ništa drugo nego poštivanje života.

Gdje god se čovjek okrene on može naći nekoga tko ga treba.

Jedina važna stvar, kada budemo odlazili, bit će tragovi ljubavi što ćemo ih ostaviti za sobom.

Moj život je moja stvar.

Primjer je vodstvo.

Sreća je dobro zdravlje i slabo pamćenje.