Arapske poslovice - citati

Jedi ono što se sviđa tebi, a oblači ono što se sviđa ljudima.

Kada bi se ljudi ustegli od lijepog govora o sebi, i lošeg govora o drugima - većina čovječanstva bi postala nijema!

Kada čovjek donese odluku da se ženi to je zadnja odluka koju je donio u svom životu!

Kada dođeš do vrha osvrni se malo iza sebe kako bi vidio tko te je pomogao u tvom penjanju, i osvrni se malo ka nebu kako bi te Allah na tom vrhu učvrstio!

Kada lija ostara i vrane joj dlake čupaju.

Kada netko hvali nekoga - mali broj ljudi u to vjeruje, a kada netko kudi nekoga - svi u to povjeruju!

Kada pravda nestane sa lica zemlje - čovjek postaje bezvrijedan.

Kada prestane kiša padati odmah zaboravimo na kišobran.

Kada prođe srdžba naiđe tuga.

Kada se "lijenost" zaputi ulicom, odmah mu se pridruži "siromaštvo".

Kada se dvoje paščadi pokolju oko plijena - vuk čuje njihovo režanje i odmah dođe da im problem riješi.

Kada se lopovi posvađaju – pronađe se ukradeno.

Kada se popravi ponašanje nekog čovjeka – mnogi se žele pitati s njim, a malo ima neprijatelja; teške stvari mu postaju lakše, a osora srca prema njemu postaju blaga.

Kada siromahu daš ribu - nahranio si ga za taj dan, a ako siromaha naučiš kako hvatati ribu - nahranio si ga za čitav život!

Kada te napadne priča pomogni se šutnjom.

Kada ti neko kaže da te voli kao brata - prisjeti se priče o Kabilu i Habilu.

Kalem je ambasador znanja, poslanik ideje i prevodioc razmišljanja.

Kasapina ne može zastrašiti mnogo ovaca.

Ko bude pobožan u mladosti steći će mudrost u starosti!

Ko djeli – vodi!

Ko je umoran – legnuće na kamen da se odmori, dok se ljenčuga ne može odmoriti ni na perjanom jastuku.

Ko napada one koji su manji od njega pada mu ugled.

Ko nas vara nije od nas.

Ko ne sabura na iskušenjima taj nije razi/zadovoljan „kada i kadrom“!

Ko opričava i širi neki grijeh poput onoga je koji ga čini.