Benjamin Disraeli - citati

Benjamin Disraeli

Benjamin Dizraeli, prvi erl od Bekonsfilda (21. decembar 1804 - 19. april 1881) je bio britanski konzervativni državnik i književnik. Bio je član raznih britanskih vlada tokom tri decenije a u dva navrata premijer, prvi jevrejskog porekla (mada je Dizraeli kršten u anglikanskoj crkvi kada je imao 13 godina). Među njegove najveće političke uspehe ubraja se stvaranje moderne konzervativne stranke nakon podele oko Zakona o kukuruzu 1846. godine.

 

Iako je bio vodeća ličnost protekcionističkog krila Konzervativne stranke Dizraelijevi odnosi sa drugim liderima partije, naročito sa lordom Derbijem, bili su često napeti. NJihova politička mišljenja približila su se tek 1850-ih godina. Od 1852. godine Dizraelijeva karijera je obeležena rivalitetom sa Vilijamom Gledstonom koji je nastojao da postane vođa Liberalne stranke. U ovom sukobu veliki značaj za Dizraelija je imala podrška koju mu je pružila kraljica Viktorija koja nije bila naklonjena Gledstonu od njegovom prvog premijerskog mandata 1870-ih godina. Godine 1876. Dizraeli je ušao u društvo britanskih perova kao erl od Bekonsfolda. Dizraeli je bio član Donjeg doma Britanskog parlamenta gotovo 40 godina.

 

Pre i tokom političke karijere Dizraeli je bio poznat i kao književni stvaralac i značajna figura odnašnjeg britanskog društva. Ipak njegovi romani se ne ubrajaju u klasike viktorijanske književnosti. Uglavnom je pisao romanse kao što su Sibil i Vivijan Grej.

Čar prve ljubavi je u našem neznanju da ona može svakog trenutka prestati.

Čovjek nije tvorevina okolnosti; okolnosti su tvorevina čovjeka.

Iskustvo je dijete misli, a misao je dijete akcije. Ne možemo ljude učiti iz knjiga.

Kad ja želim pročitati novelu ja napišem jednu lijepu.

Male stvari štete dušama malih ljudi.

Nakon dugog razmišljanja došao sam do uvjerenja da će čovjek koji ima dubok cilj taj cilj i ostvariti, te da se ništa ne može suprotstaviti volji koja je spremna za njegovo ostvarenje položiti čak i život.

Postoje tri vrste laži: laž, besramna laž i statistika.

Priroda nam je dala dva uha, ali samo jedan jezik: da bismo više slušali, a manje pričali.

Raznolikost je majka Užitka.

Svi se rađamo za ljubav. Ona je načelo egzistencije i njezina jedina svrha.

Zadovoljenje osjetila uskoro postaje vrlo malen dio onog dubokog i zamršenog osjećaja koji nazivamo ljubavlju. Ljubav je, pak, sveopća žudnja za zajedništvom, ne samo osjetila, nego i sveukupne naše prirode– intelektualne, razumske i sjećanje. Onaj tko pronađe svoj protutip uživa u savršenoj i trajnoj ljubavi; vrijeme je ne može promijeniti, udaljenost je ne može ukloniti, razumijevanje je potpuno.