Buddha - citati

Buddha

Siddharta Gaotama Buddha je osnivač filozofskog i vjerskog učenja budizma. Buddha znači prosvijetljeni, onaj koji je spoznao istinu, smisao života.

 

Prema budističkoj tradiciji, historijska ličnost Buddha Siddharta Gautama je rođen u klanu Shakyas na početku Magadha perioda (546-324 p.n.e.), u južnom himelajskom gradu Lumbiniju. On je ,također, znan i kao Shakyamuni (bukvalno Saga o Shakya klanu). Poslije prvobitnog života u luksuzu i bogatstvu pod zaštitom svoga oca, kralja Kapilavastu, Siddharta je došao u kontakt sa stvarnošću svijeta i zaključio je da je pravi život pun nepodnošljive i neizbježne patnje i tuge. Siddharta je odbacio svoj besmisleni život luksuza i postao je asket. Na posljetku je shvatio i da je asketizam besmislen, pa je izabrao srednji put, put umjerenosti od ekstremnog samozadovoljavanja i samokažnjavnja. Pod drvetom smokve se zakleo da nikada neće napustiti to mjesto dok ne pronađe Istinu. Kada je napunio 35 godina, on je bio prosvijetljen. Od tada je znan kao Gautama Buda, ili jednostavnije Buda, što znači probuđeni. Za ostalih 45 godina života, putovao je indijom i učio ljude svojim doktrinama. Budino opiranje da imenuje svog nasljednika i da formuliše svoje učenje je dovelo do toga da su se u sljedečih 400 godina oformili mnogi pokreti: prvo škole Nikaya Budizma, od kojih je danas preostala samo Theravada, formiranje Mahayane, pan-Budističkog pokreta koji prihvata nova 'sveta pisma'.

 

Prema budističkoj tradiciji, Siddharta Gautama nije tvrdio da je nebesko stvorenje niti da je bio inspirisan nikakvim bogom. On je tvrdio da je učitelj onima koji žele da slušaju, i da mu je to bitnije od njegovog spasenja. O njemu nema pisanih djela; o njemu su pisali njegovi učenici. Osnova učenja njegove filozofije je učenje o bolu i načinu oslobađanja te boli. Cilj je postiči nirvanu- ekstazu u kojoj se odvajamo od vanjskog svijeta, a time i od boli.

Čovjek čovjeka ne može da upozna dok s njim ne pojede onoliko soli koliko može zubima da podigne.

Čovjek koji mnogo govori o svom učenju, a sam ga ne primjenjuje, nalik je na pastira koji broji tuđe stado.

Hiljade svijeća se mogu zapaliti od jedne, a život te svijeće se neće umanjiti. Sreća nikada nije umanjena kada je podijeljena sa drugima.

Kao što vjetar ne satire stijenu, isto se tako pametni ljudi ne kolebaju pred prijekorom ni pohvalom.

Mi nismo kažnjavani zbog našeg bijesa već smo kažnjavani od našeg bijesa.

Možeš širom svemira tražiti nekoga tko više od tebe zavređuje tvoju ljubav i osjećaje. I ne naći ga. Jedini ti kao i bilo ko drugi u svemiru zavređuješ punu mjeru svoje ljubavi i osjećaja.

Najveći dobitak je kada daješ drugima; najveći gubitak je kada pohlepno primaš bez zahvalnosti; najbolja zaštita je strpljenje; najbolje oružje je mudrost.

Naoštriji mač je riječ izgovorena u bijesu; najjači otrov je pohlepa; najžešća vatra je mržnja; najtamnija noć je neznanje.

Ne vjeruj zato što je to mudrac rekao, ne vjeruj zato što je to uobičajeno mišljenje, ne vjeruj zato što je to zapisano, ne vjeruj zato što je to prorečeno, ne vjeruj zato što netko drugi to vjeruje, ali vjeruj sam onom što si sam prosudio da je istina.

Neispunjavanje želje je patnja. Mudro je ne željeti.

Neka blagost pobijedi ljutnju, neka dobro savlada zlo, neka gramzljivca posrame darovi, neka lažljivca pobijedi istina, a neka mržnji putem ljubavi dođe kraj.

Nemoj reći da su stvari prolazne, jer svaki od naših trenutaka najavljuje vječnost.

Nikad se mržnja ne uklanja mržnjom – samo blagost briše svaku mržnju. To je zakon vječan i nepromijenjiv.

Novac koji daješ svešteniku ne dobija Buda.

Ono što jesmo, proizvod smo vlastitog razmišljanja.

Slušaj onoga koji te je upozorio na tvoje mane kao da ti je otkrio najveće blago.

Tko ne zna, a ne zna da ne zna opasan je, izbjegavajte ga! Tko ne zna, a zna da ne zna dijete je, naučite ga! Tko zna, a ne zna da zna spava, probudite ga! Tko zna i zna da zna mudar je i slijedite ga!

Umjerenost u svemu.

Žena, sreća i vjetar kratko traju.

Živimo braćo sretno i ne mrzimo one koji nas mrze.

Život nije ništa više od kapi rose koja drži ravnotežu na vrhu travke.

Zlo postoji da potvrdi superiornost dobrote.

Zlonamjernog prijatelja treba se bojati više nego divlje zvijeri; zvijer će vam možda raniti tijelo, ali zao prijatelj će vam raniti duh.