Fortior est qui se quam qui fortissima vincit moenia – Jači je ko pobedi sebe nego onaj ko savlada najjače bedeme
Latinske poslovice