Fortuna caeca est – Sreća je slepa
Latinske poslovice