Beatus homo qui invenit sapientim – Blago čoveku koji nađe mudrost
Latinske poslovice