A verbis ad verbera – Sa reči na batine (Ko neće milom mora silom)
Latinske poslovice