Ad augusta per angusta – Kroz teškoće do uzvišenosti
Latinske poslovice