Ad hoc – Za ovu priliku (u tu svrhu)
Latinske poslovice