Čini drugima ono što sebi želiš. Ne čini drugima što sebi ne želiš
Kineske poslovice