Jedno jedino dobro delo poništava hiljade zlodela.
Kineske poslovice