Kada je ptica na izdisaju njen krik je potresan, kada je čovek na izdisaju njegova reč je istinita.
Kineske poslovice