Kad čovek odseče prst da bi sačuvao ruku, to znači odabrati veću korist, a mamnju štetu. Izabrati manju štetu ne znači izabrati štetu, već izabrati korist... Ako naišavši na razbojnika, čovek izgubi prst da bi spasao život, to je korist. Susret sa razbojnikom je šteta. Izbor veće koristi nije stvar koja se čini pod prinudom. Izbor manje štete je stvar koja se čini pod prinudom. Prvi znači odabiranje između onog što još nije zadobijeno. Drugi znači odbacivanje onog čime je čovek već opterećen. Tako pravilo za sve ljudske delatnosti: “Među koristima odaberi najveću; među štetama, odaberi najmanju.
Kineske poslovice