Ako čovek ne menja svoje misli ili je vrlo mudar ili je budala.
Kineske poslovice