Bez obzira na to koliku mrežu čovek raširi, ptica se uvek uhvati samo u jednu rupu.
Kineske poslovice