Dobrom čvoru nije potreban dobar konopac; ne može se olabaviti.
Kineske poslovice