Debla drveća koja jedva možemo obujmiti nekada su vite mladice bila.
Kineske poslovice