Došapnuta reč se čuje miljama unaokolo.
Kineske poslovice