Kada se brat i sestra prepiru, treći to koristi.
Kineske poslovice