Istinite reči ne moraju biti ugodne, a ugodne reči ne moraju biti istinite.
Kineske poslovice