Hvaliti svoje dete znači hvaliti sebe; kuditi svoga oca znači sramotiti sebe.
Kineske poslovice