Da shvatiš ljubav roditelja, treba da sam imaš decu.
Kineske poslovice