Kad deca odluče da hrane roditelje, njih već nema među živima.
Kineske poslovice