Glupak ne razume (suštinu) stvari čak ni kad je ona završena, pametan čovek pak shvata (suštinu stvari) već u trenutku kad se pojave njena prva obeležja.
Kineske poslovice