Današnje vino progutaće sad, za sutrašnju tugu.
Kineske poslovice