I dragom kamenu potrebna je ruka veštog majstora.
Kineske poslovice