Kada čovek smrću kažnjava umesto da obrazuje, to je tiranija; kada očekuje da neki posao bude završen, a da nije dao predhodno upozorenje, to je gušenje naroda, kada je čovek spor kada daje naređenja, a traži njihovo brzo izvršavanje to je samovolja, davati nekome ono što je zaradio sa škrtarenjem to je sitničavost sitnog službenika.
Kineske poslovice