Ako ljudi na nižim položajima ne veruju u one iznad sebe, vladati narodom nije moguće.
Kineske poslovice