Kad neko hoće da učini zlo, sve se lako udesi kao da nam i duhovi i bogovi dolaze u pomoć.
Kineske poslovice