Ako čovjek ne promisli o problemima koji su udaljeni, bit će pun briga kad mu se približe.
Konfučije