Mudrac se srami svojih pogrešaka, ali se ne srami popraviti ih.
Konfučije