Ahmakluk je kad izgubiš ono što jedan pametni ima.
Arapske poslovice