Bolje imati dijamant sa nedostatkom, nego kamenčić bez njega.
Konfučije