Kada se srdžba raspali, misli o posljedicama.
Konfučije