Kada radiš za drugoga, neka to bude sa istim ciljem kao kada bi to radio za samoga sebe.
Konfučije