Gdje god kreneš - idi svim svojim srcem.
Konfučije