Ako želiš sebe uzdignuti, uzdigni druge.
Konfučije