Blagoslovljena su ona srca koja se mogu savijati. Ona se nikada ne smiju razbiti.
Alber Kami