Možeš li zamisliti šta bih sve mogao uraditi ukoliko bih uradio sve što mogu?
Sun Tzu