Svaki čovjek može uočiti pojedinosti taktike sa kojom dobijem bitku, ali nijedan ne može vidjeti strategiju iz koje je proizišla pobjeda.
Sun Tzu