Prilika da osiguramo sebe od poraza leži na našim rukama, ali priliku da se pobijedi neprijatelj ti može dati jedino neprijatelj.
Sun Tzu