Nove prilike se multipliciraju nakon što se iskoriste.
Sun Tzu