Vrhunska vještina se sastoji u slamanju neprijateljskog otpora bez borbe.
Sun Tzu