Onaj koji zna kada se treba boriti, a kada se ne treba boriti, će biti pobjednik.
Sun Tzu