Upoznaj sebe, upoznaj svoga neprijatelja. Hiljadu bitaka, hiljadu pobjeda.
Sun Tzu