Pobjednički ratnici prvo pobjede pa onda idu u rat, dok poraženi ratnici prvo idu u rat pa onda teže da pobjede.
Sun Tzu