General je vješt u napadima kada njegov neprijatelj ne zna šta da brani, a general je vješt u odbrani kada njegov neprijatelj ne zna šta da napadne.
Sun Tzu