Nijedna nacija neće imati nikakve koristi od dugotrajnog ratovanja.
Sun Tzu