Odnosi se prema svojim vojnicima kao prema svojoj djeci i pratiće te u najdublje doline; odnosi se prema njima kao prema svojim sinovima i stajaće pored tebe do smrti.
Sun Tzu